Laenu refinantseerimine

Refinantseerimine on uue laenu võtmine olemasoleva laenu tagasimaksmiseks. Refinantseerimine võimaldab laenuvõtjal laenu parandada: saada paremat intressimäära, pikendada tähtaega ja vähendada igakuist makset. Lisaks on refinantseerimisel võimalik ühendada kaks või kolm laenu üheks, mis praktikas tähendab uute laenude tagasimaksmist näiteks krediitkaardiga. Kui leping on sõlmitud, koostatakse uus maksegraafik ja esialgne võlg makstakse ennetähtaegselt tagasi. Samal ajal avab laenu refinantseerimine a – moodustab uusi kohustusi.

Refinantseerimise eesmärgid

Refinantseerimisel ei anta raha laenuvõtjale üle, vaid see saadetakse koheselt võla, sealhulgas krediidiasutuse ja selle intressi tagasimaksmiseks lepingu sõlmimise ajal. Seda ei saa kulutada ostudele. Refinantseerimise peamised eesmärgid on maksetingimuste parandamine, tagasimaksetähtaja pikendamine, igakuise töökoormuse vähendamine, üleviimine sobivamasse panka, võlgade ennetamine. Refinantseerimist kasutatakse tarbija- ja sihtlaenude ning krediitkaardivõlgade lõpetamiseks.

T-Shirts​
Bags​

Refinantseerimisfunktsioon

Refinantseerimine vähendab laenuvõtja finantskoormust. Olukorras, kus klient ei suuda makseid tasuda, võib pank kaotada rohkem: tagatise müük võtab kaua aega ja füüsilise isiku pankroti korral jagatakse järelejäänud rahasumma kõigi võlausaldajate vahel. Kui aga pakkuda lojaalsemaid tingimusi, maksab klient võla tagasi ja pank saab arvestatud kasumit.

Milliseid laene refinantseeritakse?

Ümber võib konverteerida hüpoteeklaene, tarbimislaene, autoostu laene ja krediitkaardivõlgasid. Kui laenuvõtja suhtes on algatatud võlgade sissenõudmismenetlus, ei kiida pank kliendi poolt refinantseerimist heaks. Lisaks sellele ei anna mõned krediidiasutused tagasimaksevahendeid ilma panganduslitsentsita tegutsevatelt mikrokrediidiasutustelt saadud laenude puhul.

Laenu refinantseerimise tingimused

Olete viimase kuue kuu jooksul või kauem viivitamatult ja graafikujärgselt laenu tagasi maksnud. Makse lõpuleviimiseks on jäänud rohkem kui kolm kuud, mõnikord ka kuus kuud.

Dokumendid, mis vähendavad teie sissetulekut, aitavad suurendada uue laenu heakskiitmise võimalusi.

See on lapse sünnitunnistus, töövõimetus, sissetuleku kaotamine põhitöökohal, elatise määramine või kohtumakseid.

Refinantseerimismenetlus

Krediidiasutus otsustab iga kliendi kohta eraldi. Enamikul juhtudel, kui viivitused toimusid tehnilistel põhjustel või ei ületanud töönädalat, võib pank taotluse heaks kiita. Positiivse otsuse tegemisel kutsutakse klient pangakontorisse, kus sõlmitakse krediidileping, väljastatakse dokumendid uuesti. Eelkõige juhul, kui esialgne laen oli tagatud kinnisvara või muu väärtusliku varaga, läheb õigus hüvitisele kohustuste täitmata jätmise korral üle uuele võlausaldajale. Raha ülekandmiseks kasutatakse maksekorraldusi või täidetakse standardne taotlus. Mitme olemasoleva laenu refinantseerimisel tehakse kõik finantstehingud eraldi. Kui kõik küsimused on lahendatud, lõpetatakse suhtlus vanade võlausaldajatega. Alates järgmisest kuust hakkab laenuvõtja täitma uusi kohustusi. Uurige eelnevalt esialgsete laenude tingimusi, järgige neid rangelt. Pärast refinantseerimist on nõutav tõend täieliku vastavuse kohta.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping